Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Teorii Sztuki

dr Beata Purc-Stępniak, adiunkt

 

 

pokój 99, tel. (58) 523 37 53


Historyk sztuki. Studia ukończone na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2002 roku jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto na stanowisku kustosza dyplomowanego pracuje w gdańskim Muzeum Narodowym, prowadząc Pracownię Malarstwa Europejskiego. Stypendystka Österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Zajmuje się teorią i historią sztuki okresu nowożytnego. Zainteresowania badawcze koncentrują się na ikonografii sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej; historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa; historii teorii i historiografii sztuki od antyku po XVIII wiek; sztuce i kulturze Niderlandów XV-XVI w., Holandii w XVII wieku oraz Niemiec XV-XVIII wieku.

Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzealników Polskich oraz CODART International Council for Curators of Dutch and Flemish Art.

Publikacje (wybór) 

Prowadzone zajęcia:

Fakultet tematyczny 2012-2013

Dzieje myśli o sztuce od antyku do XIX wieku (wykład)

 

Ostatnio modyfikowane: 13.06.2016