Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaZakład Teorii Sztuki

dr Anna Sobecka, adiunkt

Publikacje (wybór):

 

Książki pod redakcją/ katalogi:

 

Bursztyn. Złoża-właściwości-kolekcje, [współred. B. Kosmowska-Ceranowicz, E. Sontag], Gdańsk 2017 

Bursztynowe przemiany | Amber Metamorphosis, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk 2016

Amber and Form | Bursztyn i forma, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk 2015

 

Artykuły:

 1. A new interpretation of the mythological iconography of the Malbork Casket, [in:] Amber. Science and art, International Symposium, Gdańsk 2018, http://amberif.amberexpo.pl/mtgsa2010/library/File/AMBERIF/2018/Amberif_skrypt_2018_actual.pdf
 2. Выставка «Янтарные контексты» в Замковом музее в Мальборке,  In: З.В. Костяшова (ред.) Балтийский янтарь: Наука. Культура. Экономика: Науч. сборник. Калининград: Изд-во «Бизнес-контакт», 2013. Вып. 3, s. 126-130.
 3. Bursztyn w kulturze | Baltic amber in culture, [w:] “Bursztyn bałtycki – Skarb Zatoki Gdańskiej | Baltic Amber – Treasure of the Bay of Gdańsk”, red. R. Szadziewski, R. Pytlos, J. Szwedo, Gdańsk 2018, s. 76-93.
 4. Ołtarzyk z krucyfiksem | Altarpiece with a crucifix, [w:] Bursztynisko/ Amber Magazine 41, 2018, s. 46-48.
 5. Daniel Schultz – A Gdańsk animalist painter, [w:] „Art of Southern Nederlands, Republic of Poland and Gdańsk”, red. J. Tylicki, J. Żukowski, Gdańsk 2017, s. 141–154.
 6. Zwischen Danzig, Stockholm und Hamburg. Jeremias Falck und seine Kunststrategie, [w:] „Die maritime Stadt – Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart”, red. T. Torbus, K. Wojtczak, Warszawa 2017, s. 205-230.
 7. Kształtowanie malborskiej kolekcji bursztynu, [w:] „Bursztyn. Złoża-właściwości-kolekcje”, red. B. Kosmowska-Ceranowicz, A. Sobecka, E. Sontag, Gdańsk 2017.
 8. Od pamiątek po dzieła sztuki i designu - ewolucja wyrobów z bursztynem w wieku XX do czasów obecnych, Sympozjum Bursztyn bałtycki w kalejdoskopie czasu, Gdańsk 2016, s. 21-26. http://www.amberif.amberexpo.pl/mtgsa2010/library/File/AMBERIF/2016/Amberif_2016_pl_EWW_2.pdf
 9. Ryciny kwiatowe Jeremiasa Falcka. Studium z zakresu nowożytnych florilegiów, [w:] „Porta Aurea” 14, 2015, s. 58-92.
 10. Kontekst – kolekcja – reinterpretacja, [w:] „Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe” red. J. Hochleitner, Malbork 2014, s. 79-97.
 11. Baltic Amber Tears of Gods, [w:] Civilization, 10, 2013, s. 72-85. [współautor Michał Kosior].
 12. The Development of the Malbork Amber Collection, Papers of the International Amber Researcher Symposium „Amber. Deposits – Collections – the Market, Gdańsk”, Poland 22-23.03.2013, s. 95.
 13. Bursztynowe konteksty / Amber Contexts, [informator do wystawy], Muzeum Zamkowe w Malborku, 2011.
 14. Bursztyn w muzeum, [w:] Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego, red. J. Hochleitner, Jantar 2011, s. 15-26.
 15. Nieznane obrazy Philippa Sauerlanda, [w:] „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki
  we Wrocławiu” 1, 2008, s. 54-67.
 16. Nieznane prace Jeremiasza Falcka,   [w:] „Barok” XV/ 1(29) 2008, s. 125-138.
 17. Nieznane obrazy Philippa Sauerlanda, [w:] „Quart” 1, 2008, s. 54-67.
 18. Dwie martwe natury Willema Claeszona Hedy, [w:] „Spór o genezę martwej natury. Sztuka i Kultura III, Toruń 2002, s. 141-148.

19. Carl Borromäus Ruthart a sztuka gdańska, [w:] „Natura i duchowość. Carl Borromäus Ruthart (1630-1703)”, red. L. Arbace, M. Mielnik, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2019, s. 12–35.

20. Świat zwierząt Daniela Schultza, „Porta Aurea“ 17, 2018, s. 33–61.

21. Malarstwo nowożytne w kościele Mariackim w Gdańsku, [w:] „Kościół Mariacki w Gdańsku“, t. 2. Wyposażenie, red. J. Friedrich, Gdańsk 2019, s. 138–167.

Recenzje:

recenzja książki Land und Meer. Kultureller Austausch zwischen Westeuropa und dem Ostseeraum in der    Frühen Neuzeit, red. M. Krieger, M. North, Köln 2004, [w:] „Zapiski Historyczne” 71, 2-3, 2006, S. 189-196.

recenzja książki B. Steinborn Malarz Daniel Schultz. Gdańszczanin w służbie królów polskich, [w:] „Modus, Prace z Historii Sztuki”, 2005, s. 210-218.

 

Noty słownikowe/katalogowe:

 1. Philipp Sauerland mł., [w:] „Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających”, t. 10, Warszawa 2016, s. 92-94

 2. Madonna Altar, Leszczynskis Casket, Poniatowskis Cabinet, [w:] Treasures from
  Chopin’s Country
  [publikacja w jęz. chińskim], red. M. Poprzęcka, Pekin 2015, s.
  123-125.

 3. Chrystus Ukrzyżowany, Chrystus w Ogrójcu, Ołtarzyk z Madonną, Świecznik, Szkatuła Leszczyńskiego, [w:] „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce / Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunstgeschichte“, red. M. Omilanowska, współpraca T. Torbus, Berlin 2011, s. 124, 187, 348.

 4. Herma relikwiarzowa, Ołtarzyk, Pugilares, Św. Jan, Św. Andrzej, Pietà, Św. Biskup, Św. Anna Samotrzeć, [w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa zakonnego w Prusach, [kat. wyst.], Malbork 2010, s. 101, 119, 308-9, 341, 350, 353, 355.

 5. Brot und Bier, [w:] Spiegel der geheimer Wünsche. Stillleben aus fünf Jahrhunderten,
  [kat. wyst.] Kunsthalle Hamburg, München 2008, s. 106-108.

Publikacje online:

Oryginał – kopia – kompilacja,   http://www.amber.com.pl

Bursztyn w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, http://www.amber.com.pl

Autor: Anna Sobecka
Ostatnio modyfikowane: 08.06.2020

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.09.2020