Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Teorii Sztuki

dr Anna Sobecka, adiunkt

 

pokój 54, tel. (58) 523 37 42

kontakt: anna.sobecka@ug.edu.pl

Ukończyła historię sztuki w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmując się historią malarstwa i kulturą siedemnastowiecznej Holandii. W trakcie studiów doktoranckich na macierzystym Uniwersytecie, także w ramach licznych stypendiów zagranicznych badała problem malarstwa martwej natury i kolekcjonerstwa artystycznego w nowożytnym Gdańsku.

Jako stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst, Instytutu Herdera w Marburgu, Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel i Komitetu Badań Naukowych miała okazję współpracować z licznymi muzeami w Niemczech, Holandii i w Italii. Pracowała też w Muzeum Narodowym w Poznaniu zajmując się nowożytną grafiką europejską, m.in. przy wystawie grafik Rembrandta. W latach  2010-2014 była zatrudniona w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie prowadziła badania nad przedmiotami artystycznymi wykonanymi z bursztynu. Brała udział w dużych projektach wystawienniczych dotyczących rzeźby średniowiecznej i bursztynu, będąc kuratorką kilku ekspozycji (m.in. stałej wystawy Bursztynowe konteksty).

W swych badaniach koncentruje się na sztuce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki północnego malarstwa i grafiki oraz na kulturze artystycznej Gdańska. Zajmuje się też historią artystycznych przedmiotów z bursztynu od czasów najdawniejszych po współczesny design oraz historią kolekcjonerstwa i współczesnym wystawiennictwem.
Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia:

Wstęp do historii sztuki (ćwiczenia)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)

Historia sztuki Gdańska (wykład)

Muzealnictwo (wykład)

Fakultet tematyczny 2015-2016

Fakultet tematyczny 2014-2015

Fakultet tematyczny 2013-2014

Historia sztuki Gdańska i Pomorza (wykład dla studentów historii)

 

Ostatnio modyfikowane: 29.10.2020