Instytut Historii Sztuki Aktualności

Wykłady z Ochrony własności intelektualnej

 

Wykłady z Ochrony własności intelektualnej odbędą się dla studentów studiów stacjonarnych w następujących terminach:

 

9 stycznia 2019 r. o godzinie 16.45 w sali 1.43 dla studentów:

  • Archeologii (I rok studiów licencjackich i I rok studiów magisterskich);
  • Historii (I rok studiów magisterskich);
  • Historii Sztuki (I i II rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich);
  • Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej (I rok studiów licencjackich i magisterskich);
  • Niemcoznawstwa (I rok studiów licencjackich);
  • Religioznawstwa (I rok studiów licencjackich).

 

10 stycznia 2019 r. ogodz. 18.30 w sali 1.46 dla studentów:

  • Archeologii (II rok studiów licencjackich);
  • Etnologii (I rok studiów licencjackich i II rok studiów magisterskich);
  • Historii (II rok studiów licencjackich);

 

Wykłady odbędą się w budynku Wydziału Historycznego przy ul Wita Stwosza 55. Na wykład mogą wejść tylko studenci będący na liście. W razie wątpliwości, proszę o kontakt z wydziałowym koordynatorem Modułu Kształcenia, Panią Lidią Muszyńską.

Ostatnio modyfikowane: 28.12.2018Pozostałe artykuły w tym dziale