Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Jacek Bielak

dr Jacek Bielak - publikacje

Publikacje (wybór)

 

Książki redagowane:

Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku, Gdańsk 2015 (wraz z Józefem Tarnowskim)

Rudolf Theodor Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza 1842-1900, Gdańsk 2012

 

Artykuły:

 1. Von der „Priester-Kapelle“ bis zur „Kapelle der Seeleute“. Die maritime Identität Danzigs am Beispiel der Innenausstattung der Danziger Marienkirche, [In:] Maritime Stadt. Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart = Miasto nad morzem - miasta portowe nad. Bałtykiem od średniowiecza do współczesności, hrsgb. von Tomasz Torbus und Katarzyna Anna Wojtczak, Warszawa 2017, s. 467-494.

 2. Medycejska kolekcja bursztynu Marii Magdaleny Austriaczzki (1589-1631) we florenckim Palazzo Pitti. Stan zachowania i perspektywy badań, [w:] Bursztyn. Złoża - właściwości - kolekcje, pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, Anny Sobeckiej i Elżbiety Sontag Gdańsk, Gdańsk 2017, s. 156-159

 3. National – regional – europäisch? Zur Konzeption der Bernsteinstraẞe und ihre Rolle bei der Identitätsfindung der Einwohner des ehemaligen Preuẞens nach 1989 , [w:] Kulturstraẞen als Konzept. 20 Jahre Straẞe der Romanik, (Hrsgb.) Andreas Ranft, Wolfgang Schenkluhn, Regensburg 2016, s. 243-250.

 4. Aranżacja reprezentacyjnych wnętrz z lat 1911-1914, [w:] Ratusz Starego Miasta w Gdańsku. Historia. Architektura. Wnętrza, pod red. Marcina Kalecińskiego i Klaudiusza Grabowskiego, Gdańsk 2016, s. 83-98.

 5. Nowoczesność w sferze sacrum. Dekoracje milenijne w kościele Mariackim w Gdańsku, [w:] Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku, Gdańsk 2015, s. 219-251.

 6. Budowniczy miejski Carl Samuel Held i próby modernizacji Gdańska na przełomie XVIII/XIX wieku, [w:] Gdańsk i okolice 1793-1914: miasto, ludzie, wydarzenia w rysunku i grafice, pod red. A. Balińskiego, Gdańsk 2014, s. 53-63.

 7. Studium historyczno-urbanistyczne terenu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie, Zbytki, Bogusławskiego, [w:] Teatr Dwóch Czasów: Gdański Teatr Szekspirowski (1635-2014), Gdańsk 2014, s. 29-49.

 8. Nieznana płyta nagrobna Paula Jaskiego (Jäschke) z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Przyczynek do badań ikonografii płyt nagrobnych w nowożytnym Gdańsku, "Porta Aurea". Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, t. 12 (2013), s. 109-137.

 9. The Medici amber collection owned by Maria Maddalena of Austria (1589-1631) in the Pallazzo Pitti in Florence. State of the art objects and research perspectives, [In:] The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits- Collections- The Market, ed. by Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Gdańsk 2013, pp. 112-115.

 10. Wyjazdy stypendialne gdańskich budowniczych, fortyfikatorów i architektów w pierwszej połowie XVII w. Przyczynek do badań ścieżek kariery i roli architekta w dawnym mieście, "Porta Aurea". Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, t. 11 (2012), s. 107-122.

 11. Manierystyczne wzorniki architektoniczne i ich gdańskie zastosowanie. Lokalna adaptacja włoskiego modelu portalu, [w:] Maniera - manieryzm - manieryczność. Materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Gdańsk, 24-25 listopada 2011, pod red. Jacka Friedricha przy współpracy Małgorzaty Omilanowskiej i Jacka Bielaka, Warszawa 2012, s. 143-168.

 12. Städtisch oder staatlich? Das Danziger Städtische Gymnasium in den Jahren 1835-1837, [In:] Stadtkultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaisance im 19. Jahrhundert = Kultura miast środkowo- i wschodnio-europejskich w późnym średniowieczu i renesansie oraz jej odrodzenie w XIX wieku, hrsg. von Marco Bogade, Warszawa 2012, s. 229-242.

 13. Rekonstruowanie nekropolii. Posadzkowe płyty nagrobne kościoła św. Jana w Gdańsku, [w:] Kościół św. Jana w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnej, red. Jakuba Szczepańskiego, Gdańsk 2012, s. 196-216.

 14. Fotografia jako medium obrazowe i przedmiot badań, [w:] Rudolf Theodor Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza 1842-1900, pod red. Jacka Bielaka, Gdańsk 2012, s. 41-44.

 15. Fotograficzna spuścizna Rudolfa Theodora Kuhna. Próba zebrania rozproszonego dziedzictwa, [w:] Rudolf Theodor Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza 1842-1900, pod red. Jacka Bielaka, Gdańsk 2012, s. 219-229.

 16. Refleksyjny dokumentalista. Kompozycja, światło i życie miejskie w fotografii Rudolfa Theodora Kuhna, [w:] Rudolf Theodor Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza 1842-1900, pod red. Jacka Bielaka, Gdańsk 2012, s. 221-234.

 17. Tradycjonalizm w służbie państwa. Szkic z dziejów nowego gmachu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, [w:] Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu, pod red. Józefa Tarnowskiego i Romana Nieczyporowskiego, Gdańsk 2012, s. 87-117.

 18. Przerwana pamięć. Translokacja płyt nagrobnych w kościele NMP w Gdańsku, [w:] Nekropolie Pomorza, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk, 2011, s. 325-346.

 19. Przedstawienia Sądu Parysa w nowożytnym bursztynnictwie - konwencjonalny topos czy symbol ukrytej treści, "Porta Aurea". Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, t. 10 (2011), s. 48-64.

 20. Mecenat miasta Gdańska wobec bursztynnictwa. Przyczynek do semantyki wyrobów rzemiosła w podarunkach dyplomatycznych nowożytnego miasta, [w:] Bursztyn jako dobro turystyczne basenu Morza Bałtyckiego, pod red. Janusza Hochleitnera, Jantar 2008, s. 39-60.

 21. Nowożytne bursztynnictwo gdańskie z perspektywy historii i sztuki, [w:] Muzeum Bursztynu. Nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Otwarcie - prezentacja, pod red. Adama Koperkiewicza i Joanny Grążawskiej, Gdańsk 2007, s. 16-21.

 22. Gdańskie spory o bursztyn w I połowie XVII wieku, ”Pomerania”, 11/2006, s. 40-44.

 23. Wielka Synagoga gdańska An der Reitbahn 11/13 w latach 1887-1939, [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej, pod red. Edmunda Kizika i Jacka Friedricha, Gdańsk 2003, s. 417-437

 24. Rola Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w kształtowaniu kultury i sztuki opartej o tradycję antyczną, [w:] Mit Odysa w Gdańsku. Antykizacja w sztuce polskiej, pod red. Teresy Grzybkowskiej, Gdańsk 2000, s. 93-101.

 25. Ikonografia Złotej Kamienicy na nowo odczytana. O związkach polityki, kultury i sztuki w Gdańsku początku XVII wieku, [w:] Mieszczaństwo gdańskie, pod red. Stanisława Salmonowicza, Gdańsk 1997, s. 377-392.

 26. Znaczenie dialogu w przekazywaniu myśli filozoficznej Platona (podział, funkcje i stopień trudności), [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Filologów Klasycznych, Nieszawa 31.04.-02.05.1994. Wybór referatów, Poznań 1994, s. 67-72.

Ostatnio modyfikowane: 20.03.2018