Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Tylicki

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład)

Prowadzący: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UG

Wprowadzenia historyczno-kulturowe i z dziedziny topografii historycznej Italii, Niderlandów, Rzeszy Niemieckiej oraz Francji; przegląd autorsko wyselekcjonowanych, najważniejszych twórców i dzieł sztuki XV-XVIII w. na tych obszarach (malarstwo i rzeźba wraz z odniesieniami do rysunku i grafiki) z elementami wiedzy o ówczesnej ikonografii i teorii artystycznej. Przykładowe zagadnienia: rozwój malarstwa niderlandzkiego w XVI w. – coraz doskonalsze naśladownictwo form włoskich od Gossaerta po Akademię Haarlemską i nurt rodzimy; narodziny tamże nowych gatunków malarskich i specjalizacja; międzynarodowe dwory artystyczne północnej Europy (Monachium i Praga) jako ośrodki form włoskich i synkretycznych form w różnych dziedzinach sztuki oraz późnomanierystycznej wirtuozerii i intelektualizmu. Przełożenie ewolucji sztuki w głównych ośrodkach europejskich na dzieła powstające w dawnej Rzeczypospolitej. 

Ostatnio modyfikowane: 08.06.2011